Overlijden Wilhelm Töller

Beste leden van kv Skonenvaarder, 

Met grote droefheid vernamen wij dat op zondag 7 november 2021 
ons gewaardeerd en verdienstelijk lid Wilhelm Töller is overleden. 

Wilhelm was sinds 1986 lid en daarmee een van de oudgedienden 
en heeft zich op talloze wijzen verdienstelijk gemaakt voor onze club. 
In een volgend logboek zullen wij u daarover informeren in een IM. 

Gisteren mochten wij een overlijdensbericht ontvangen met 
bijzonderheden over condoleance en uitvaart.

Wij hopen dat velen van u de gelegenheid zullen vinden hem een
laatste groet te brengen en de familie te condoleren. 

Bestuur kv Skonenvaarder