Werkdag 4 september

Om ons heen wordt veel gewerkt, maar ook op de club zelf moeten de han­den uit de mouwen. Nog niet voor de herinrichting, maar wel voor nood­zakelijk onderhoud.

Aan het werk op de club

Ieder jaar werken we samen aan het onder­houd van het terrein en de gebouwen. Dat is logisch. We maken immers allemaal ge­bruik van onze accommodaties, dan mag je ook rekenen op een bijdrage van iedereen in het onderhoud. 

Niet voor niets kennen we in onze vereniging dan ook een ‘werkplicht’ voor leden van 14 jaar en ouder van tenminste twee werk­dagen per jaar. Die plicht geldt in ieder geval voor leden die zich nog niet op een andere manier als vrijwilliger voor de vereniging inzetten.

Door de coronamaatregelen en ook door alle werkzaamheden om ons heen, zijn er vorig jaar en tot nu toe ook dit jaar geen werkdagen gehou­den. Maar daar gaat nu weer verandering in komen!

 Als het enigszins ‘corona-proof’ kan, wordt er op zaterdag 4 september aanstaande een werkdag gehouden! Het terrein is daar aan toe, maar ook zijn er kleinere dingen om na te lopen. Zo moet ook de C10 weer vaarklaar gemaakt worden in verband met een tocht op de IJssel een week later (Lees daarover meer bij de nieuwe toertochten).

We beginnen om ongeveer 09.30 uur. Bij de koffie gaan we het werk ver­de­len en kunnen we vervolgens allemaal aan de slag. Voor tussen de mid­dag neem je zelf brood mee, maar voor soep wordt gezorgd. En natuurlijk kun je lekker gaan varen als we klaar zijn!

De werkdag wordt georganiseerd door Bertus Flier. Neem met hem con­tact op als je vragen hebt.

Waar:               Bij de vereniging 

Wanneer:       4 september 2021 

Hoe laat:         9.30 tot 12.30 en van 13.00 tot 16.00 

Nodig:              lunch en werkkleren

In de middagpauze wordt er soep geserveerd. 

De zorg voor het terrein

In deze tijd met coronamaatregelen treffen we elkaar minder bij de club. Puntjes voor onderhoud, die we tijdens kantine-uren normaliter in het werkboek noteerden, komen nu meestal niet door. 

Daarom, als er iemand klusjes ziet in ons gebouw of op ons terrein, zet het op papier of overleg het met Bertus Flier. Hij is verantwoordelijk voor het onderhoud van clubhuis en terrein.

Wat betreft het grasmaaien en bijhouden terrein, eigen inzet wordt zeer op prijs gesteld. Maar overleg het even.

Bertus Flier

CLUB ZIJN WIJ MET Z’N ALLEN