Hanzeregatta 2023

De Hanzeregatta kon vorig jaar helaas niet doorgaan.
Er is intussen al heel veel op en rond het terrein van KV Skonenvaarder gebeurd.
Voor 2023 is er dan ook weer de hoop de Hanzeregatta door te kunnen laten gaan.

We zullen, zodra de ontwikkelingen verder gevorderd zijn, jullie allemaal via deze pagina op de hoogte houden.

Mede namens het bestuur van KV Skonenvaarder, 

Met vriendelijke groet, de Hanzeregatta commissie.