Oproep

Oproep van de voorzitter

In de samenstelling van het bestuur zijn op korte termijn door vertrek enke­le ingrijpende wijzigingen op handen: 

  • Erna van der Kant verhuist naar Leiden en zal daarom uit het bestuur stappen.
  • Sarah Smits heeft tijdens de Algemene Leden Vergadering al aange­ge­ven dat zij het bestuur wel wilde ondersteunen op bepaalde vlakken. In plaats daarvan is zij bestuurslid geworden, maar op dit moment is dat voor haar niet te combineren met haar privéleven.
  • Thijs Bont heeft in dezelfde Algemene Leden Vergadering gemeld dat hij wel tijdelijk in het bestuur wilde, maar niet voor langere tijd. Thijs heeft er ook al heel wat jaren op zitten als voorzitter, penningmeester, secretaris en algemeen lid.

Voor alle drie genoemde personen zoeken wij nu dus nieuwe bestuurs­le­den. Dat is ook echt nodig, want de drie bestuursleden, die aanblij­ven kunnen dit er niet zomaar bij doen.

Bertus Flier en Johan Hertong zijn naast bestuurslid ook lid van de Bypass­commissie en Jacco de Groot is naast penningmeester ook voorzit­ter van de HanzeRegetta. 

Dat betekent dat we op korte termijn nieuwe bestuursleden nodig heb­ben. We denken daarbij niet alleen aan actieve leden, maar doen ook een beroep op ouders van jeugdleden. Hoe meer mensen zich aanmelden, hoe beter de taken verdeeld kun­nen worden. 

De vereniging groeit, zelfs in deze bijzondere tijd. Wie staat er op om ons te onder­steunen?! Ik hoop op vier personen. 

Meld je aan! 

Wil je eerst meer informatie? Aarzel niet, neem contact op!

Je bent nodig!

Bertus Flier

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *