De KNRM op bezoek bij Skonenvaarder

Redding van drenkelingen op het Ketelmeer

Tijdens dit bezoek worden we meegenomen in het mooie werk van de Koninklijke NL Reddingsmaatschappij. Onlangs hebben clubgenoten drenkelingen gered op het Ketelmeer. Die redding ging in samenwerking met o.a. de reddingsboten van Urk. De Urker KNRM mannen komen naar ons clubhuis om hun verhalen te vertellen. Ook leer je wat te doen in geval van calamiteiten. Het beloofd een leerzame avond te worden. Deelname kost 5€ om het nuttige werk van de KNRM te ondersteunen. 

Kom dus op 24 maart om 19.00 uur naar het clubhuis. We starten om 19.30 uur.

Tochtplanavond 12 februari

De tochtplanavond op woensdag 12 februari om 19.30 uur gaat ondanks eerdere berichten gewoon door. Voor de (gecancelde) workshop wordt nog gezocht naar een alternatieve datum, wordt vervolgd…

Toercommissie
Luurt Gorter
Wim Lammerts