Hanzeregatta

KAMPEN – 28 mei  Algemene informatie Hanzeregatta en werk in uitvoering

Welkom op de pagina Hanzeregatta en NK Langebaan, de 15e editie van internationale wedstrijden vlakwater die op het Drontermeer bij Kampen vervaren worden in het weekend van 14 t/m 16 juni a.s.

Er zijn dit jaar wat zaken die de aandacht verdienen. De hieronder vermelde gegevens zijn eerder al (deels) naar de contactpersonen wedstrijdverenigingen gestuurd.         

 • Kamperen:
 • Dit jaar kunnen we niet meer van hetzelfde terrein op de camping naast onze club gebruik maken als vorige keren. Maar we hebben nu de parkeerplaats vlak voor de ingang van ons clubterrein daarvoor in de plaats gekregen. Dat betekent dat we de ruimte mooi dichtbij hebben, maar geen vaste sanitairgebouwen van de camping meer tot onze beschikking hebben. Dat geldt dus ook voor een mindervaliden-toilet.
 • We zullen daarom zorgen voor mobiele installaties.
 • Ook zullen we proberen voor elektra te zorgen. Dat betekent wel extra kosten door deze onvoorziene omstandigheden, en we denken erover om de campingkosten een klein beetje te verhogen.
 • Het campingterrein zelf is dan voor ons en onze bezoekers verboden terrein, in verband met de werkzaamheden daar. We willen de begeleiders van alle verenigingen dan ook verzoeken om dat heel duidelijk aan hun clubleden te communiceren!
 • De ruimte op het kampeerterrein zal voldoende zijn voor de tenten en dergelijke. De auto’s zullen daar dan niet bij kunnen staan, maar er zijn voldoende parkeerplaatsen rondom ons terrein.
 • Werk in uitvoering – land en de wedstrijdbaan:                                                                                                                
 • In de directe omgeving van Skonenvaarder – land en water – vinden werkzaamheden plaats. De 1000 meter wedstrijdbaan is op dit moment deels verdiept tot 2 meter. Helaas pas na de zomer wordt dit project afgerond. Ook nog niet verdiept zijn beide routes vanaf het eiland/oefenvijver naar de wedstrijdbaan. Opvaren naar de start mag zowel aan wal- als vaargeulzijde. Kies je voor de tweede optie dan moet je achter de aangebrachte beboeïng blijven (je kruist dan de finish en uitvaarders). De bomen op het kampeerterrein zijn gekapt, de stompen staan er nog maar het terrein is opgeruimd en geschikt gemaakt om te kamperen.
 • Pinnen en contact geld:
 • Er zijn dit jaar ook weer muntjes te koop, waarmee alle consumpties kunnen worden afgerekend. De muntjes kunnen dit jaar ook met de pin-bankpas worden gekocht.
 • De wedstrijdgelden kunnen dit jaar (bij voorkeur) ook worden afgerekend met de pin-bankpas. De penningmeester zal daarvoor weer klaarzitten vanaf  een aan te geven moment op zondag.
 • Vrijwilligers:
 • We zoeken nog vrijwilligers om ons mee te helpen in het weekeinde. Vorig jaar hebben ook een paar andere verenigingen ingesprongen en daar zijn we zeer dankbaar voor!
 • In de (veiligheid) reddingsboot kunnen we nog wel een paar bemanningsleden gebruiken.
 • Maar ook bij het wedstrijdsecretariaat kan de bemensing nog worden uitgebreid. Als er mensen hierbij willen meehelpen, dan vernemen we dat graag! De mensen die vorig jaar hebben meegeholpen en het blauwe shirtje van de Hanzeregatta hebben meegenomen, graag deze dit jaar weer meenemen.
 • Dropbox, finale-indelingen en uitslagen:
 • Dit jaar is er een dropbox account aangemaakt, waarin we de documenten vanuit het wedstrijdsecretariaat willen beschikbaar stellen. Deze dropbox is te vinden op:  Dropbox  .
 • Iedereen kan deze dan ook tijdens de Hanzeregatta op zijn/haar mobiele apparaten bekijken. We hebben natuurlijk ook een uitslagen bord, maar op deze manier is alle info sneller beschikbaar voor vaarders en begeleiders.
 • Nikai 4 Lifescholierencup:
 • Dit jaar is er naast de Nikai 4 Life aanmoedigingsprijs, ook een scholieren-cup georganiseerd door dezelfde stichting. De deelnemers aan deze cup zullen op zaterdag – gedurende de middagpauze – hun eigen series en finale varen. 
 • We vragen iedereen natuurlijk ook om aandacht voor deze vaarders en de stichting Nikai.
 • Telefoon, er is een nieuw nummer. Het clubhuis is nu bereikbaar via telefoonnummer: 0639678418

Graag weer tot ziens op de aankomende Hanzeregatta 2019 in Kampen!

Met vriendelijk groet,

Commissie Hanzeregatta

KV Skonenvaarder

Kampen

Dit artikel is nog in bewerking. De recente update is van 2 juni.