CORONA maatregelen bij kv Skonenvaarder (update 23 februari 2021)

Sinds 15 december is Nederland ter bestrijding van het coronavirus in een strenge lockdown om contacten tot een minimum te beperken. 

Buitensport: Iedereen vanaf 27 jaar op 1,5 m onderlinge afstand; als individu of met max 2 personen 

Jongeren t/m 27 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 m afstand te houden

Binnensport is t/m 2 maart niet toegestaan

Publiek en bezoekers zijn niet toegestaan

Voor het sporten bij kv Skonenvaarder betekent dit:

► Kantine: gesloten!

► Kleedkamers en douches: gesloten!

► Zolderruimte: gesloten!

► Krachthok: gesloten!

► Clubhuis hal en wc’s bereikbaar tijdens trainingen en voor sleutelhouders

► Varen en trainen: ongewijzigd   

Ook ongewijzigd blijven de basisregels voor iedereen:

-Klachten? Blijf thuis en laat je testen!

-Hoest en nies in uw elleboog

-Houd 1,5 meter afstand van anderen na het sporten (vanaf 13 jaar en ouder) 

-Was voortdurend je handen

En voor ons als kanovaarders: 

En ook dat je de normale kanoveiligheidsmaatregelen in acht neemt! Dus alleen bij goede omstandigheden kanoën, nooit in je eentje het water op, je passend kleden en uitrusten (zwemvest, spatzeil) gelet op het weer en de watertemperatuur.

En daarbij

  • houd terrein, loodsen en gebouw netjes, 
  • ruim rommel op; 
  • houd elkaar hieraan;
  • houd contact met elkaar en blijf gezond!.

Toekomstige bekendmakingen CORONA regelingen

Deze zullen we op onze website bekend maken en je daar -zo nodig-  per email naar verwijzen. 

Het bestuur

De zorg voor het terrein

In deze tijd met coronamaatregelen treffen we elkaar minder bij de club. Puntjes voor onderhoud, die we tijdens kantine-uren normaliter in het werkboek noteerden, komen nu meestal niet door. 

Daarom, als er iemand klusjes ziet in ons gebouw of op ons terrein, zet het op papier of overleg het met Bertus Flier. Hij is verantwoordelijk voor het onderhoud van clubhuis en terrein.

Wat betreft het grasmaaien en bijhouden terrein, eigen inzet wordt zeer op prijs gesteld. Maar overleg het even.

Bertus Flier

CLUB ZIJN WIJ MET Z’N ALLEN

Oproep

Oproep van de voorzitter

In de samenstelling van het bestuur zijn op korte termijn door vertrek enke­le ingrijpende wijzigingen op handen: 

  • Erna van der Kant verhuist naar Leiden en zal daarom uit het bestuur stappen.
  • Sarah Smits heeft tijdens de Algemene Leden Vergadering al aange­ge­ven dat zij het bestuur wel wilde ondersteunen op bepaalde vlakken. In plaats daarvan is zij bestuurslid geworden, maar op dit moment is dat voor haar niet te combineren met haar privéleven.
  • Thijs Bont heeft in dezelfde Algemene Leden Vergadering gemeld dat hij wel tijdelijk in het bestuur wilde, maar niet voor langere tijd. Thijs heeft er ook al heel wat jaren op zitten als voorzitter, penningmeester, secretaris en algemeen lid.

Voor alle drie genoemde personen zoeken wij nu dus nieuwe bestuurs­le­den. Dat is ook echt nodig, want de drie bestuursleden, die aanblij­ven kunnen dit er niet zomaar bij doen.

Bertus Flier en Johan Hertong zijn naast bestuurslid ook lid van de Bypass­commissie en Jacco de Groot is naast penningmeester ook voorzit­ter van de HanzeRegetta. 

Dat betekent dat we op korte termijn nieuwe bestuursleden nodig heb­ben. We denken daarbij niet alleen aan actieve leden, maar doen ook een beroep op ouders van jeugdleden. Hoe meer mensen zich aanmelden, hoe beter de taken verdeeld kun­nen worden. 

De vereniging groeit, zelfs in deze bijzondere tijd. Wie staat er op om ons te onder­steunen?! Ik hoop op vier personen. 

Meld je aan! 

Wil je eerst meer informatie? Aarzel niet, neem contact op!

Je bent nodig!

Bertus Flier

Samenstelling nieuw bestuur

Bertus Flier heeft met zijn bereidverklaring aan willen geven dat hij wel voorzitter wil worden van de vereniging. Daar kunnen alle nieuwe bestuursleden zich goed in vinden en dus wordt besloten Bertus aan te stellen als voorzitter. Vooralsnog als “waarnemend” voorzitter en hem bij de eerstvolgende ALV voor te dragen als voorzitter voor de komende 2 jaar (reguliere zittingstermijn). 

De functies in het nieuwe bestuur worden als volgt verdeeld 

Bertus FlierVoorzitter (waarnemend)
Sarah SmitsSecretaris 
Jacco de GrootPenningmeester
Erna van KantLedenadministratie
Thijs BontAlgemeen lid (ad interim)
Johan HertongAlgemeen lid