Onze club

Het verenigingsleven

Het clubgebouwis het sportieve centrum van de vereniging. Daar zijn kleedkamers, douches en een kantine. Het is de plaats van ontmoeting en gezelligheid voor jong en oud.

Elke twee maanden verschijnt het clubblad, getiteld‘Log­boek’. Je leest er nieuwtjes, aankondigingen en verslagen van wedstrijden en tochten. 

Vanzelfsprekend staat achter alle activiteiten de inzet van betrokken leden, vrijwilligers en een bestuur. Zij staan met elkaar borg voor wat mogelijk is.

Een rijk verleden

De naam ‘Skonenvaarder’ verwijst naar het rijke verleden Kampen als lid van de ‘Hanze’, een handelsverbond van steden uit de middel­eeuwen. Kamper Koggen voeren toen om Denemarken heen naar het Zweedse Skåne aan de Oostzee. Dus waren het Skonenvaar­ders. Durf, moed, kennis van getijden, weer en wind, kortom stuurmanskunst was nodig voor deze tochten. 

Kanovereniging Skonenvaarder is opgericht op 26 oktober 1982 en aangesloten bij het Watersportverbond.

Kanovereniging Skonenvaarder biedt aan mensen van alle leeftijden in Kampen en om­ge­­ving de mo­ge­lijkheid om verschillende takken van kanoën als sport te beoefenen. In een open, sportieve en res­pectvolle sfeer is de vereniging gericht op de ontwikkeling van de kano­vaar­digheden van haar leden en biedt zij mogelijkheden om die in wedstrijdverband, in een recre­atief kader en ook in prestatie­toch­ten in praktijk te brengen